แพะ

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การเลี้ยงแพะในประเทศไทยเริ่มเกิดขึ้นเมื่อใดไม่เป็นที่แน่ชัด วัตถุประสงค์หลักสำหรับการเลี้ยงแพะในประเทศไทยที่สำคัญคือ นมแพะสำหรับดื่ม และ เนื้อแพะสำหรับใช้เป็นอาหาร แม้ว่าการบริโภคเนื้อแพะหรือนมแพะจะจำกัดอยู่ในระดับหนึ่ง แต่แพะเป็นสัตว์ที่มีความทนทานต่อสภาวะ HEnTH สูงกว่าโคนม และจากแนวโน้มการเลี้ยงแพะพันธุ์ผสมในประเทศไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น การเลี้ยงแพะจึงน่าจะเป็นทางเลือกของสัตว์ที่ให้ทั้งเนื้อ และนมสำหรับประเทศไทย

อาหารแพะ

เครื่องมือส่วนตัว