ChulaPedia:เหตุการณ์ปัจจุบัน

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

วันที่ 11 มีนาคม 2554

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น หรือเรียกว่า ปรากฏการณ์ เซนได หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้เกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami)ตามมา ทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้รับความเสียอย่างมาก ซึ่งบทความที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้


วันที่ 19 มีนาคม 2554

เหตุการณ์ ซูเปอร์มูน(Super Moon) หรือการที่ดวงจันทร์จะโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ซึ่งจะทำให้มองเห็นพระจันทร์ดวงโตและมีแสงสว่างไสวมากกว่าปกติ ซึ่งบทความที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้


วันที่ 24 มีนาคม 2554

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า และแผ่นดินไหวในประเทศไทยตอนบน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งบทความที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

เครื่องมือส่วนตัว