การอนุมานหรือinference

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การอนุมาน หรือ Inference คืออะไร การอนุมาน หรือ Inference คือการสรุปหรือข้อสรุปที่เราได้มาตามความรู้ความเข้าใจของเราถึงสิ่งที่ผู้พูดหรือผู้เขียนบอกเราโดยอ้อม inference เป็นสิ่งที่ผู้พูดหรือผู้เขียนไม่ได้บอกเราอย่างชัดเจน หรือโดยตรง แต่จากสิ่งที่ผู้พูดหรือผู้เขียนบอกเรา เป็นสิ่งที่มีเหตุให้เราอนุมานหรือน่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นเช่นนั้น ในชีวิตประจำวัน เราทำการอนุมานเป็นประจำ ทั้งในการอ่าน การฟัง ตัวอย่างเช่น ถ้าเราอ่านข้อความว่า “นักร้องสาวหวิดดับบนถนน” เราทราบได้ทันทีว่า ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นนักร้องคงจะประสบอุบัติเหตุ แต่ยังไม่ถึงกับเสียชีวิต ทั้งนี้ เป็นเพราะเรารู้และเข้าใจว่า คำว่า “หวิด” หมายถึง “เกือบจะ” และคำว่า “ดับ” หมายความว่า “เสียชีวิต” อันที่จริง ถ้าใครอ่านประโยคดังกล่าวให้เราฟัง ถึงแม้จะไม่เห็นว่ามีคนอ่านอยู่ เราก็จะเข้าใจทันทีว่า เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ เพราะภาษาที่ใช้มีลักษณะเช่นนั้น ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราได้ยินคนพูดว่า “เขาสายอีกแล้ว” เราสามารถเข้าใจได้ทันทีว่า คนที่มาสายน่าจะเป็นผู้ชาย เพราะใช้คำว่า “เขา” นอกจากนั้น เรายังอนุมานได้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาผู้นั้นมาสาย กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ผู้พูดหรือผู้เขียนกล่าวถึงอะไรบางอย่างโดยบอกให้เรารู้เป็นนัย (imply) ในขณะที่ผู้ฟังหรือผู้อ่านอนุมาน (infer) ความคิดต่างๆ ตลอดจน ทัศนคติ หรือความคิดเห็นผู้พูดหรือผู้เขียนด้วย

คำแนะนำในการอนุมาน • ควรแน่ใจว่า ข้อสรุปของเราได้มาจากคำพูดของผู้เขียนหรือผู้พูดเป็นหลัก ไม่ใช่ความรู้สึกหรือประสบการณ์ของเรา เป้าหมายของเราคือการอ่านใจให้ได้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนคิดอย่างไร • ตรวจสอบดูว่าข้อสรุปของเรานั้นขัดแย้งกับคำพูดใดๆในสิ่งที่เราได้อ่านหรือได้ฟังหรือไม่ หากมีข้อขัดแย้ง นั่นแสดงว่าข้อสรุปของเรายังไม่ถูกต้องนัก • เราควรจะบอกได้ว่า คำ ประโยค หรือข้อมูลส่วนไหนทำให้เราได้ข้อสรุปเช่นนั้น

เครื่องมือส่วนตัว