โรคลูปัส

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

โรคลูปัส (Systemic Lupus Erythematosus: SLE) หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ “โรคพุ่มพวง” เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายเปลี่ยนการทำงาน จากการต่อสู้กับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก มาเป็นการต่อต้านอวัยวะภายในร่างกาย ทำให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะสำคัญต่างๆ ซึ่งปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการของโรคให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้


อาการของโรค

อาการเริ่มต้นของโรคจะมีไข้ และมีอาการในหลายระบบของร่างกายแตกต่างกันไป เช่น ปวดข้อ ผื่นปีกผีเสื้อที่บริเวณโหนกแก้ม ผื่นขึ้นเมื่อโดนแดด ผมร่วง ฯลฯ โดยอวัยวะที่พบการอักเสบบ่อย และอาจมีอันตรายถึงชีวิต คือ

1. ระบบไต ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไตวาย โปรตีนรั่วในปัสสาวะ

2. ระบบเลือด เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยจะแตก ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางแบบเฉียบพลัน

3. ระบบประสาท ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการชักที่เกิดจากการอักเสบของเซลล์สมอง ทำให้การวินิจฉัยโรคทำได้ยาก และต้องใช้เวลานาน ผู้ป่วยอาจเสี่ยงต่อการพิการ หรือเสียชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที


ที่มาข้อมูล จุฬาฯสัมพันธ์

รวบรวมและเรียบเรียงบทความ ศูนย์สื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาฯ

เครื่องมือส่วนตัว