สถิติ

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
สถิติของหน้าต่าง ๆ
จำนวนเนื้อหา115
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าสนทนา และหน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
967
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด267
สถิติการแก้ไข
แก้ไขทั้งหมดตั้งแต่ChulaPediaภาษาไทยถูกก่อตั้งขึ้นมา2,502
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย2.59
ความยาวคิวงาน0
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน359
ผู้ใช้ที่ยังแก้ไขอยู่
(ผู้ใช้ที่ได้แก้ไขในช่วง 7 วันที่ผ่านมา)
67
บอต (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ดูแล (รายชื่อสมาชิก)5
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)3
สถิติการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด3,132,397
จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข:1,251.96
หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด
หน้าหลัก393,725
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง110,835
การสื่อสาร (Communication)105,418
คุยกับผู้ใช้:Aariya103,674
บุปผาแห่งอาเซียน98,808
ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน79,199
แผ่นดินไหวในประเทศไทย77,148
สึนามิ (Tsunami)66,827
การอนุมานหรือinference51,907
พื้นที่ซ้อมขีดเขียน50,553
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม