รายชื่อไฟล์

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่ถูกอัปโหลด โดยปริยาย ไฟล์ที่ถูกอัปโหลดล่าสุด จะแสดงอยู่บนสุดของรายการไฟล์

คลิกที่คอมลัมน์บนสุดจะเปลี่ยนการจัดแยกประเภท
รายชื่อไฟล์
 

หลังมาหน้าวันที่ ชื่อ ผู้ใช้ ขนาด คำอธิบาย รุ่น
05:16, 25 กุมภาพันธ์ 2561 สนับสนุนโดย.jpg (ไฟล์) Psiripor 59 กิโลไบต์   1
05:16, 25 กุมภาพันธ์ 2561 Woundressing_SF.jpg (ไฟล์) Psiripor 43 กิโลไบต์   1
05:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 FTIR_SF.jpg (ไฟล์) Psiripor 55 กิโลไบต์   1
05:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 Controlrelease_SF.jpg (ไฟล์) Psiripor 117 กิโลไบต์   1
05:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 Bone_SF2.jpg (ไฟล์) Psiripor 98 กิโลไบต์   1
05:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 Bone_SF.jpg (ไฟล์) Psiripor 98 กิโลไบต์   1
05:15, 25 กุมภาพันธ์ 2561 Blood_vessels_SF.jpg (ไฟล์) Psiripor 47 กิโลไบต์   1
05:14, 25 กุมภาพันธ์ 2561 Aminoacid_SF.jpg (ไฟล์) Psiripor 65 กิโลไบต์   1
05:14, 25 กุมภาพันธ์ 2561 Diagramsilkfibroin.jpg (ไฟล์) Psiripor 94 กิโลไบต์   1
05:13, 25 กุมภาพันธ์ 2561 Silkfiber.jpg (ไฟล์) Psiripor 74 กิโลไบต์   1
05:13, 25 กุมภาพันธ์ 2561 Silkcocoon.jpg (ไฟล์) Psiripor 50 กิโลไบต์   1
07:20, 10 เมษายน 2560 Comparison_of_intravenous_tramadol_and_ketamine_for_prevention_of_catheter-related_bladder_discomfort_after_laparoscopic_surgery_a_randomized,_placebo-controlled,_double-blind_study.pdf (ไฟล์) 56746626 171 กิโลไบต์   1
18:15, 16 ธันวาคม 2557 68_ภัทรนิษฐ์_1.pdf (ไฟล์) 55733053 211 กิโลไบต์   1
12:53, 23 พฤศจิกายน 2557 Physical_&_property.jpg (ไฟล์) Wchanin 120 กิโลไบต์   1
15:04, 11 พฤศจิกายน 2557 วชิราวรรณ_นนทกนก_(5387208320).pdf (ไฟล์) 53872083 6.93 เมกะไบต์ (วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การรับสัมผัสสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ดูดซับบนอนุภาคผ่าน) 1
17:55, 9 ตุลาคม 2557 Early_caries_lesion2.jpg (ไฟล์) 54758182 64 กิโลไบต์ (early caries lesion 2 รอยผุระยะลุกลามเป็นโพรงจากผิวฟัน) 1
17:54, 9 ตุลาคม 2557 Early_caries_lesion1.jpg (ไฟล์) 54758182 62 กิโลไบต์ (early caries lesion 1 รอยโรคจุดขาว (รอยผุระยะแรก)) 1
04:43, 15 กันยายน 2557 Modulating_Neurogenesis_in_Embryoid_Body_Using_a_Selective.pdf (ไฟล์) 53759531 813 กิโลไบต์   1
03:52, 28 สิงหาคม 2557 ตาราง_1.jpg (ไฟล์) 55733419 75 กิโลไบต์   1
06:45, 6 สิงหาคม 2557 Paper_287.pdf (ไฟล์) 53722626 681 กิโลไบต์   1
16:21, 4 สิงหาคม 2557 Chemical_constituents.png (ไฟล์) 54762332 37 กิโลไบต์ (องค์ประกอบทางเคมีของส่วนเปลือกต้นสีเสียดน้ำ) 1
12:13, 4 สิงหาคม 2557 DSC08088.png (ไฟล์) 54762332 4.94 เมกะไบต์ (สีเสียดน้ำ) 1
11:32, 4 สิงหาคม 2557 DSC08088.jpg (ไฟล์) 54762332 1.35 เมกะไบต์   1
11:04, 4 สิงหาคม 2557 DSC8088.jpg (ไฟล์) 54762332 1.35 เมกะไบต์ (สีเสียดน้ำ ) 1
10:01, 29 กรกฎาคม 2557 Gun.pdf (ไฟล์) Cbenjap1 577 กิโลไบต์   1
09:53, 29 กรกฎาคม 2557 0039.pdf (ไฟล์) Cbenjap1 776 กิโลไบต์   1
15:36, 5 มิถุนายน 2557 Afanti.jpg (ไฟล์) 54801744 31 กิโลไบต์   1
04:03, 4 เมษายน 2557 ModelV5.jpg (ไฟล์) Msupawa1 111 กิโลไบต์   2
03:46, 4 เมษายน 2557 Chulapedia001.jpg (ไฟล์) Msupawa1 22 กิโลไบต์   1
05:18, 6 มีนาคม 2557 Beach_ridge.jpg (ไฟล์) 53722850 1.28 เมกะไบต์   1
08:11, 3 มีนาคม 2557 Beach_ridge.png (ไฟล์) 56728647 1.28 เมกะไบต์   1
11:35, 3 มกราคม 2557 Rattama_Model.jpg (ไฟล์) 54834226 326 กิโลไบต์   1
11:33, 3 มกราคม 2557 Model_Rattama.jpg (ไฟล์) 54834226 1.98 เมกะไบต์   1
12:28, 19 ธันวาคม 2556 Slum.jpg (ไฟล์) 55788137 2.55 เมกะไบต์   1
12:23, 19 ธันวาคม 2556 Elderly.jpg (ไฟล์) 55788137 2.43 เมกะไบต์   2
07:05, 10 ตุลาคม 2556 Theeranan.pdf (ไฟล์) Cbenjap1 839 กิโลไบต์   1
05:37, 9 ตุลาคม 2556 Model_ebook_creative_1.png (ไฟล์) 52833120 79 กิโลไบต์   1
05:33, 9 ตุลาคม 2556 Model_ebook_creative.png (ไฟล์) 52833120 55 กิโลไบต์   1
06:58, 18 กรกฎาคม 2556 รูปแบบคำศัพท์ในภาษาไทยที่เป็นปฏิภาคกับกระบวนการสร้างคำในภาษาเขมร.pdf (ไฟล์) 52801480 208 กิโลไบต์   1
15:12, 30 มิถุนายน 2556 ผลของการจัดกิจกรรม-การเรียนรู้จากการปฏิบัติ-จิตสำนึกสาธารณะ.doc (ไฟล์) 53834867 59 กิโลไบต์ (การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีต่) 1
07:35, 17 มิถุนายน 2556 Root4.jpg (ไฟล์) Msupawa1 53 กิโลไบต์   1
07:35, 17 มิถุนายน 2556 Root3.jpg (ไฟล์) Msupawa1 59 กิโลไบต์   1
07:34, 17 มิถุนายน 2556 Root2.jpg (ไฟล์) Msupawa1 69 กิโลไบต์   1
07:33, 17 มิถุนายน 2556 Root1.jpg (ไฟล์) Msupawa1 96 กิโลไบต์   1
05:01, 12 มิถุนายน 2556 Siam_12.jpg (ไฟล์) Msupawa1 126 กิโลไบต์   1
03:38, 12 มิถุนายน 2556 Siam_16.jpg (ไฟล์) Msupawa1 221 กิโลไบต์   1
03:38, 12 มิถุนายน 2556 Siam_15.jpg (ไฟล์) Msupawa1 173 กิโลไบต์   1
03:37, 12 มิถุนายน 2556 Siam_14.jpg (ไฟล์) Msupawa1 143 กิโลไบต์   1
03:37, 12 มิถุนายน 2556 Siam_13.jpg (ไฟล์) Msupawa1 142 กิโลไบต์   1
03:30, 12 มิถุนายน 2556 Siam_11.jpg (ไฟล์) Msupawa1 51 กิโลไบต์   1

หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าก่อนหน้า
หน้าก่อนหน้า
หน้าสุดท้าย
หน้าสุดท้าย
เครื่องมือส่วนตัว
เครื่องมือเพิ่ม