รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

รอยเลื่อนมีพลัง

คือ รอยเลื่อนบนเปลือกโลกที่สามารถตรวจสอบได้ หรือมีหลักฐานทางธรณีวิทยาว่า ยังคงมีการเลื่อนตัวอยู่ในช่วงเวลาธรณีกาลสมัยโฮโลซีน (Holocene) หรือประมาณ 11,000 ปีมาแล้ว ซึ่งรอยเลื่อนมีพลังดังกล่าวนี้ มีโอกาสก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้อีก


ตำแหน่งรอยเลื่อนมีพลัง (Active fault) ในประเทศไทย

จัดเป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่สำคัญได้ 3 แนวตามทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่คือ

  1. กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้
  2. กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้
  3. กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้โดยมีทั้งหมด 13 แห่ง ที่พาดผ่านพื้นที่ 1,406 หมู่บ้าน 308 ตำบล 107 อำเภอ 22 จังหวัด ซึ่งอาจเป็นต้นตอของการเกิดแผ่นดินไหวได้ในอนาคต ซึ่งถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวบริเวณ 13 รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวประมาณ 6-7 ริคเตอร์ ซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น เจดีย์หักร้าว วัด โรงพยาบาลและอาคารเกิดรอยร้าว หรือได้รับความเสียหาย


รอยเลื่อนนครนายก

รอยเลื่อนนครนายก เป็นรอยเลื่อนใหม่ที่ค้นพบ ซึ่งมีความน่ากลัวมาก ทั้งนี้ จากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ารอยเลื่อนนครนายกมีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อนแม่ปิง ที่พาดผ่าน จ.นครสวรรค์และกำแพงเพชร ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ โดยแนวดังกล่าวมีความยาว 50-100 กิโลเมตร โดยรอยเลื่อนแม่ปิงเคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ขนาด 5.6 ริคเตอร์ที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หากรอยเลื่อนนครนายกเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาจะกระทบกับภาคกลางทั้งหมด อาทิ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อุทัยธานี และลพบุรี เป็นต้น


จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยครอบคลุม 22 จังหวัด ที่ควรเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รวมทั้งสิ้น 106 อำเภอ 308 ตำบล และ 1,406 หมู่บ้าน ได้แก่

- เชียงใหม่ 12 อำเภอ

- เชียงราย 11 อำเภอ

- แพร่ 7 อำเภอ

- แม่ฮ่องสอน 5 อำเภอ

- กำแพงเพชร 3 อำเภอ

- ตาก 7 อำเภอ

- น่าน 6 อำเภอ

- พะเยา 1 อำเภอ

- พิษณุโลก 2 อำเภอ

- ลำปาง 5 อำเภอ

- ลำพูน 3 อำเภอ

- อุตรดิถต์ 4 อำเภอ

- กระบี่ 1 อำเภอ

- ชุมพร 4 อำเภอ

- พังงา5 อำเภอ

- ระนอง 5 อำเภอ

- สุราษฎร์ธานี 9 อำเภอ

- กาญจนบุรี 7 อำเภอ

- ประจวบคีรีขันธ์ 4 อำเภอ

- สุพรรณบุรี 1 อำเภอ

- นครพนม 3 อำเภอ

- หนองคาย 2 อำเภอ


อ้างอิง

ที่มาข้อมูล

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“รอยเลื่อนมีพลัง"ต้นตอ"แผ่นดินไหวในไทย” มติชน ฉบับวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผู้รับผิดชอบบทความ ศูนย์การสื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาฯ

เครื่องมือส่วนตัว