พื้นที่ซ้อมขีดเขียน

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ตารางที่ 1 รูปแบบและสัดส่วนการใช้พลังงานในอาคารแต่ละประเภท
ประเภทอาคาร ปรับอากาศ (ร้อยละ) แสงสว่าง (ร้อยละ) อื่นๆ (ร้อยละ)
สำนักงาน 55.0 30.0 15.0
ศูนย์สรรพสินค้า 60.0 25.0 15.0
สถานศึกษา 38.0 40.0 22.0
โรงแรม 65.0 18.0 17.0
โรงพยาบาล 55.0 25.0 20.0


sdfjal;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;l;ksdfajkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl; sdfkjl;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a[1];a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;a;ajk dsfjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj[2]ajajajajajajajajajajajajajajajakl;

[[ทดสอบการทำงาน ]] ทดสอบการทำงานรายการอ้างอิง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2550
  2. skldfjsldfjslkfjslfk
เครื่องมือส่วนตัว