การอ่านคร่าวๆ

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การอ่านคร่าวๆ เพื่อเนื้อหาสำคัญ

คุณสามารถเรียนรู้การอ่านคร่าวๆเพื่อเนื้อหาสำคัญได้ด้วยการอ่านสามขั้นตอนดังนี้ 1. อ่านคร่าวๆเพื่อหาข้อมูลทั่วไป 2. อ่านบทอ่านอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะอ่านได้ ทำเครื่องหมายเน้นข้อความส่วนที่ยาก หรือที่สับสนไว้ 3. อ่านใหม่เฉพาะเนื้อหาส่วนที่ถูกเน้นไว้

ในขั้นตอนที่ 2 นั้น หลังจากที่อ่านคร่าวๆครั้งแรกแล้ว ให้อ่านบทความทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะอ่านได้ แต่ยังเข้าใจสิ่งที่คุณอ่านอยู่ เมื่ออ่านเจอส่วนที่รู้สึกว่ายังเข้าใจไม่ชัดเจน ให้ทำเครื่องหมายไว้ริมขอบหน้ากระดาษ หรืออาจจะทำเครื่องหมายบริเวณที่จะต้องท่องจำด้วยก็ได้ แต่อย่าอ่านช้าลงเป็นอันขาด

สิ่งที่คุณอ่านจะมีส่วนที่ถูกเน้นมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ตัวบทอ่านและจุดมุ่งหมายในการอ่าน ในบทวิชาการหรือบทความทางเทคนิคที่อ่านเพื่อใช้ในการทำงาน อาจมีส่วนที่ถูกเน้นมากกว่านิยายที่คุณอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำเครื่องหมายมากน้อยเพียงใด ขอให้พยายามเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญ หรือส่วนที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือสับสนเท่านั้น

ให้ใช้ดินสอทำเครื่องหมาย ถือมันเหมือนกับเวลาที่คุณกำลังใช้นิ้วมือลากไปตามหน้ากระดาษเพื่อนำสายตาไปตามตัวอักษร มันจะช่วยให้คุณอ่านเร็วขึ้นในขณะที่ทำเครื่องหมายไปด้วย

บางคนอาจมีเครื่องหมายเฉพาะของตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าเขียนเครื่องหมายคำถามไว้ แสดงว่าเนื้อหาตอนนั้นค่อนข้างสับสน หากเขียนเครื่องหมายถูก แสดงว่า เป็นส่วนที่ต้องจำ หากเขียนรูปดาว หรือดอกจันทน์ไว้ แสดงว่าตอนนั้น สำคัญ เป็นต้น หรือคุณจะคิดเครื่องหมายของคุณเองก็ได้

ในขั้นตอนที่ 3 ให้กลับไปอ่านส่วนที่คุณเน้นไว้ใหม่อย่างรอบคอบ ใช้เวลาวิเคราะห์ส่วนต่างๆเหล่านี้เป็นพิเศษ ถ้าจะต้องท่องจำไว้ ก็ให้ท่อง แล้วคุณจะเห็นว่า มันไม่ได้ใช้เวลามากเท่าที่คุณคิด เพราะคุณเห็นข้อความเหล่านั้นเป็นครั้งที่สามแล้ว

เครื่องมือส่วนตัว